BRT

Socialdemokraterna i Huddinge välkomnar att kommunen har gjort en preliminär intresseanmälan för att delta i den statliga Sverigeförhandlingen om ny infrastruktur.

– Det är bra att kommunen vill vara med i Sverigeförhandlingen. Det är på tiden att Huddinge gör sin röst hörd för mer spår och vägar som möjliggör fler bostäder och arbetsplatser här. Huddinge är en kommun med en enorm potential. För att ta tillvara på den och samtidigt bygga ett hållbart samhälle behöver vi mer kollektivtrafik, säger Emil Högberg (S) kommunalråd i Huddinge i en kommentar.

Socialdemokraterna är positiva till att kommunen trycker på betydelsen av att såväl de nya höghastighetstågen som regionaltågen får stopp i Flemingsberg samt att nya tvärkommunikationer som Spårväg Syd kommer till. Däremot saknar Socialdemokraterna i det här skedet ett resonemang om hur Tvärförbindelse Södertörn och Förbifart Stockholm ska bli vägar för modern och snabb busstrafik.

– Flemingsberg bör bli en knutpunkt med tågstopp för de framtida höghastighetstågen och med nya tvärkommunikationer som spårväg syd och moderna snabbusslinjer på sträckan Haninge-Täby/Arlanda. Det är olyckligt att kommunen inte redan nu lyfter behovet av att anpassa de nya motorlederna till moderna snabbussar, säger Emil Högberg.

Slutligen är Socialdemokraterna glada för att kommunen i brevet till statens förhandlingspersoner tar upp behovet av tunnelbana till Kungens Kurva.

– Det är glädjande att fler har fått upp ögonen för möjligheten att dra tunnelbana till Huddinge. Med tunnelbana kan Kungens Kurva utvecklas till en mer hållbar stadsdel med både mycket handel och många bostäder, säger Emil Högberg.

I oktober ska kommunfullmäktige besluta om en formell intresseanmälan och om dess inriktning.

facebook Twitter Email